Nowości w PHP 7.4

Premiera nowej wersji PHP 7.4 w listopadze, ale myślę, że warto już teraz zastanowić się nad tym co nas czeka tej jesieni. Może nie będzie to skok porównywalny do przejścia od wersji 5.6 do 7.0, jednak na kilka nowych “ficzerów” wyczekuje z radością. Będą to między innymi:

 • Możliwość deklaracji typów już na poziomie deklaracji klasy. Jest to rozwinięcie zapoczątkowanej od php 7.0 funkcjonalności pozwalającej zadeklarować typ dla typów prostych (string, integer, float …itp.). Zatem komentarze w kodzie takie jak: @param, @return będą mogły pójść w zapomnienie.
 • Skrócona składnia dla domknięć (ang. closures)
  tj. z function ($x) use ($arr) { return $arr[$x]; } do fn($x) => $arr[$x].
 • Null Coalescing Assignment Operator czyli umożliwienie wpisania wartości domyślnej dla zmiennej, gdy nie posiada ustawionej żadnej wartości (taki ukryty isset()).
 • Aktulizacja dla Spread operator o możliwość wypakowania całej tablicy w jednej instrukcji.
<?php
$vine_veges = ['cucumber', 'pumpkin'];
$ground_veges = ['carrots', 'potatos'];

print_r(['eggplant', ...$vine_veges, ...$ground_veges]);

/*
Array
(
  [0] => eggplant
  [1] => cucumber
  [2] => pumpkin
  [3] => carrots
  [4] => potatos
)
*/
z https://www.pixelite.co.nz/article/new-features-in-php-7-4/ 

Jak widać, jest na co czekać, więcej informacji
https://wiki.php.net/todo/php74
https://www.pixelite.co.nz/article/new-features-in-php-7-4/